Volver a Información general

Educación Secundaria

EDIFICIO  III

SECUNDARIA

  • 4 Aulas de Secundaria
  • Aula de apoyo
  • Salón de Actos/Gimnasio
  • Patio de recreo para alumnos de Secundaria
  • Pista deportiva
  • Patio de juego de primaria.